P237

 

 

 

   Godło RP   logo BIP 2

   2016 logo aps symbol 1logo facebook

 

Nasze przedszkole jest placówką otwartą na zmiany w dzisiejszej edukacji, które są konieczne, w związku ze zmieniającym się światem.

Chcemy, aby nasi wychowankowie byli dobrze przygotowani do funkcjonowania w otaczającym ich społeczeństwie.

Wprowadzamy do wachlarza naszych działań nowatorskie i nowoczesne metody pracy z dziećmi.

Jesteśmy jedyną w Polsce placówką szkoleniową w zakresie metody Persona Dolls, której celem jest rozwój emocjonalny dzieci, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez odpowiednie określanie swoich potrzeb, asertywność, zdolność do argumentowania swojego stanowiska.

Nasi nauczyciele posiadają certyfikaty ukończenia kursu z metody "Ruch dla uczenia się" - Move to Learn, którego celem jest poprawa koncentracji uwagi, sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej dzieci, a tym samym sukces w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

W roku 2021 otrzymaliśmy bezterminowo certyfikat Varsavianistycznej Szkoły - realizujemy treści związane z poznawaniem przez dzieci tradycji i historii Warszawy, mając na uwadze, kształtowanie u dzieci przywiązanie do ich Małej Ojczyzny.

Obecnie, jesteśmy w trakcie procesu certyfikacji, który umożliwi nam posługiwanie się mianem Placówki Daltońskiej. W swojej pracy stosujemy pedagogikę Planu Daltońskiego, którego głównym założeniem jest wdrażanie dzieci do szeroko rozumianej samodzielności, umiejętnosci współpracowania z rówieśnikami, kształtowanie odporności emocjonalnej oraz budowanie wysokiej samooceny dziecka.

Jednak za nasz największy sukces uważamy zauważanie naszego przedszkola w środowisku rodziców i postrzeganie placówki jako jednej z najlepiej działających na Woli. Cieszymy się, że nieustannie rodzice interesują sie możliwością zapisania dzieci do naszego przedszkola, które uważają za miejsce sprzyjające rozwojowi ich dziecka pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.