P237

 

 

 

   Godło RP  logo BIP 2

logo tłumacza migam2   2016 logo aps symbol 1

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA DYŻUR WAKACYJNY

 

Stawka żywieniowa za dzień wynosi 13.00 pln za dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie: 87 1030 1508 0000 0005 5059 8051

Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

Dyżur w przedszkolu trwa od 16.08 do 31.08 tj. 12 dni 12 x 13pln= 156pln

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz tekst - opłata za dyżur wakacyjny np.: Jan Kowalski opłata za dyżur wakacyjny.

Należy wpłacić pełna kwotę. Jeżeli dziecko będzie nieobecne zwrot należności nastąpi po zakończeniu akcji letniej we wrześniu.

Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od ogłoszenia list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Brak uiszczenia opłaty jest równoznaczne z rezygnacją miejsca dla dziecka  na dyżur wakacyjny.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW ORAZ ZASAD ZAPISÓW NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Terminy dyżurów wakacyjnych 2021/2022 w przedszkolach na terenie m.st. Warszawy do pobrania tutaj

Harmonogram dla rodziców - zapisy na dyżur wakacyjny 2021/2022 do pobrania tutaj

 

Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2021/2022 opieka wakacyjna w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki zaplanowana jest w terminie od 16.08 do 31.08.2022 roku. Przedszkole jest czynne do 01.07 włącznie.

Od 4.07 do 15.08 dyżur wakacyjny będą pełnić inne placówki.