P237

 

 

 

   Godło RP   logo BIP 2

   2016 logo aps symbol 1logo facebook

 

logo Persona Dolls

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki realizowała międzynarodowy projekt Erasmus+ „Każde dziecko jest szczególne”. W ramach tego projektu w placówce wprowadzono nowatorską metodę pracy z dziećmi „Lalki Personalne.”. Metoda ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych oraz emocjonalnych dzieci. Nauczyciele jak i rodzice zauważają pozytywny wpływ metody na rozwój wychowanków placówki, a informacje o jej skuteczności docierają do coraz większej liczby odbiorców.

18 maja 2018 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący nowatorskich oddziaływań w wolskim przedszkolu. Poniżej zamieszczamy link dla wszystkich zainteresowanych

Artykuł w prasie

Metoda "Persona Dolls" powstała w Stanach Zjednoczonych w 1950 roku, z potrzeby uwrażliwiania dzieci na różnice kulturowe rówieśników. Początkowo lalki były wykonane z tektury, później zastąpione przez lalki w obecnej formie - szyte na zamówienie według szczegółowych wytycznych zamawiającego nauczyciela. Każda lalka ma swój własny profil, jego osobowość i historię opartą na doświadczeniach dzieci.

Metoda ta skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych. Nauczyciel pracuje z dziećmi korzystając z lalki, która otrzymuje cechy dziecka w wieku wychowanków danej grupy rówieśniczej. W czasie sesji odbywającej się raz w tygodniu, nauczyciel przedstawia wydarzenia z "życia" lalki, dzieci traktują ją jak swojego gościa, rówieśnika, który zmaga się z podobnymi trudnościami, przeżywa radości, miewa rozterki. Wszystkie podobieństwa i różnice występujące między dziećmi a lalką sprawiają, że dzieci mimowolnie uczą się mieć wgląd we własne emocje, lepiej je rozumieją w określonych sytuacjach i potrafią sobie z nimi poradzić przy wsparciu osoby dorosłej.
W toku prowadzonych zajęć dzieci dostrzegają problemy innych osób (związane np. z ich niepełnosprawnością, brakiem pewnych umiejętności uznawanych za powszechne i łatwe do opanowania, różnym statusem społecznym lub kulturowym). wspólnie poszukują rozwiązań dla przedstawionych przez lalkę trudnych dla niej sytuacji. Maluchy obcując z lalkami uczą się empatii a jednocześnie dostrzegają w poruszanych tematach swoje własne doświadczenia.
Metoda ta pozwala lepiej przygotować dzieci do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, radzeniem sobie z jego wyzwaniami i rozumieniu innych.

lalki personalne

 

Od listopada 2017 roku Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki jako jedyne w Polsce otrzymało uprawnienia przedszkola trenerskiego z metodologii Persona Dolls.

certyfikat Persona Dools