P237

 

 

 

   Godło RP  logo BIP 2

logo tłumacza migam2   2016 logo aps symbol 1

 

 

varsavianistycznaSzkolaPROJEKT "VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA"

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Dnia 25.11.2021 roku nasze przedszkole otrzymało certyfikat III stopnia. Jest on przyznany bezterminowo.

Zachęcamy do obejrzenia sprawozdania z dwóch lat realizacji projektu https://drive.google.com/file/d/18BI4ia55UOpNpSC0un2YXyAtqeM8d8t6/view?usp=sharingcertyfikat 2021