Witaj na stronie Przedszkola 237 

INFORMACJA O ZEBRANIU

ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW  DZIECI PRZYJĘTYCH
PO RAZ PIERWSZY DO PRZEDSZKOLA  ODBĘDZIE SIĘ
W ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM, UL. LEONARDA 6/8
2 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 1700 .


CELE  ZEBRANIA:
• przedstawienie nauczycieli i specjalistów pracujących z najmłodszymi grupami
• ogólne omówienie organizacji pracy przedszkola, ustalenie terminu realizacji programy adaptacyjnego
• sprawy różne
 
Uprzejmie informujemy Rodziców, że jeżeli do dnia 7 września 2015 r. dziecko przyjęte nie zgłosi się do przedszkola, a Rodzice nie poinformują o przyczynie nieobecności może nastąpić skreślenie z listy w związku z umożliwieniem przyjęcia dzieci oczekujących na miejsce.

Małgorzata Zarzycka

 Dyrektor przedszkola