Witaj na stronie Przedszkola 237

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 

Od marca 2015 roku Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki mieści się w dwóch budynkach:

Siedziba Główna - budynek wolnostojący  przy ul  E. Tyszkiewicza 33
Oddział Zamiejscowy - lokal użytkowy w budynku mieszkalnym przy ul. Leonarda 6/8

Do końca roku szkolnego 2014/2015  organizacja pracy przedszkola  wygląda następująco:

Siedziba Główna ul. Tyszkiewicza 33 -5 grup
Oddział Zamiejscowy  ul. Leonarda -2 grupy
Od 01.09.2015 roku:
Siedziba Główna  ul. Tyszkiewicza 33 - 4 grupy  (zmniejszenie o 1 grupę)
Oddział Zamiejscowy  ul. Leonarda 6/8 -4 grupy (zwiększenie o 2 grupy)
 

W związku z tym na rok szkolny 2015/2016 prowadzimy nabór na wolne miejsca tylko w Oddziale Zamiejscowym.


Od dnia 9.03 rozpoczynamy rekrutację z wykorzystaniem  elektronicznego systemu ewidencji podań.
W związku z redukcją ilości grup z pięciu na cztery  w siedzibie głównej przedszkola przy ul  Tyszkiewicza 33, nabór  prowadzimy do Oddziału Zamiejscowego przy ul. Leonarda 6 /8.
Wszelkie informacje dotyczące zasad obowiązujących w tegorocznej rekrutacji  zawarte są na stronie internetowej  Biura Edukacji  www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce  dla ucznia i rodzica/ rekrutacja/przedszkolaki
 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY DO POBRANIA DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH