VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA

 

 

Przez cały rok szkolny 2016/2017 realizowaliśmy działania mające na celu otrzymanie certyfikatu.

W załączniku znajduje się informacja o wszystkich wydarzeniach jakie wpłynęły na pozytywną ocenę Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

W kolejnych latach będziemy starali się uzyskać kolejne certyfikaty.

"Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej".