ERASMUS+

plakat EVERY CHILD IS SPECIAL - KAŻDE DZIECKO JEST SZCZEGÓLNE

 

To projekt realizowany przy współpracy z ośmioma placówkami z Europy - Turcji, Włoch, Bułgarii, Portugalii, Grecji, Czech, Hiszpanii, Estonii.

 

Dzięki realizacji tego zamierzenia, wdrożymy w naszym przedszkolu - i jako pierwsi w Polsce - nowatorską metodę "Lalek Personalnych", która ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.

 

W projekcie realizujemy różnorodne aktywności, pozwalające dzieciom na rozróżnianie i rozumienie emocji własnych oraz innych osób, przeciwdziałanie zastraszaniu, prześladowaniu, uwrażliwianie na potrzeby innych, rozumienie odmienności kulturowej.

 

Nauczyciel pracuje z dziećmi korzystając z lalki, która otrzymuje cechy przeciętnego dziecka w wieku wychowanków danej grupy przedszkolnej. W czasie sesji odbywającej się raz w tygodniu, nauczyciel przedstawia wydarzenia z "życia" lalki, dzieci traktują ją jak swojego gościa, rówieśnika, który zmaga się z podobnymi trudnościami, przeżywa radości, miewa rozterki. Wszystkie podobieństwa i róznice występujące między dziećmi a lalką sprawiają, że przedszkolaki mimowolnie uczą się mieć wgląd we własne emocje, lepiej je rozumieją w określonych sytuacjach i potrafią sobie z nimi poradzić przy wsparciu osoby dorosłej.

W toku prowadzonych zajęć dzieci dostrzegają problemy innych osób (związane np. z ich niepełnosprawnością, brakiem pewnych umiejętności uznawanych za powszechne i łatwe do opanowania, różnym statusem społecznym), próbują im zaradzić wcielając się w rolę osób poszkodowanych i uczą się empatii. Jednocześnie często dostrzegają w poruszanych tematach swoje własne doświadczenia.

 

Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania pozwolą lepiej przygotować dzieci do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, radzenia sobie z jego wyzwaniami i rozumienia innych.

 

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej Erasmus+ Edukacja Szkolna KA2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne